Svenska spelmissbrukare får hjälp att runda lagen

Share Tweet Intresset för spelaktier har ökat stadigt i takt med en tilltagande trend för onlinespel i Sverige. Nu blev det förvisso lite frostig stämning i mitten av juni i och med att Spelinspektionen för första gången drog in en spellicens. Ändå är det en bransch som vi i grund och botten tror mest mår bra av licenssystemet eftersom det bidrar till ökad förutsägbarhet på marknaden. Den globala trenden är stark. Gambling förväntas växa med 4 procent per år fram till Det kanske inte låter så mycket, men det ska ses i ljuset av en avtagande världskonjunktur. Bland annat Buffert har argumenterat för att gamblingaktier kan klara en kommande lågkonjunktur bättre än många andra aktier. De främsta drivkrafterna för gamblingsektorn är ökningen av onlinespel i Europa och USA.

Marknadsöversikt

Anledning är att mervärdet för aktieägare inom Netent endast är ca miljoner kronor råkade ange summan i Euro inom föregående inlägg i besparingar, medan övriga synergier som anges i prospektet är möjligt för Netent att uppnå utan att förvärvet genomförs. Med andra glosa, Evo kan inte uppnå dessa synergier utan att förvärvet genomförs för tankegång se tidigare inlägg. Evo:s och Netent:s rapporter avseende Q3 indikerar fortsatt aptitlig tillväxt för båda bolagen. Netent visar fortsatt god tillväxt för USA, livecasino och Red tiger samt förbättrad kostnadseffektivitet som följd av genomfört besparingsprogram. Därjämte verkar det som att det kan vara en vändning på gång inom Norden. Indikationerna för närmsta framtiden är ordentlig ökning av intäkter och kassaflöde som följd av inträde i nya delstater som öppnar upp, introduktion bruten nya spel, Red tiger som introduceras på nya marknader samt att effekterna i form av kostnadssynergierna från genomfört sparprogram förbättras ytterligare känslan från presentationen var att de inte var speciellt stora under Q3. För Evo;s andel är det bara att konstatera att de fortsätter på inslagen väg tillsammans väldigt hög tillväxt och god kostnadskontroll. Det minus som finns är att det är ett företag med blott en produkt innebär förhöjd risk , nämligen livecasino — även om det finns olika vertikaler inom detta area. Risken som föreligger är om en konkurrent lyckas med att skapa nog bra eller bättre produkter som renderar i att Evo:s position påverkas icke-bra med följden att tillväxt och lönsamhet försämras.

Vad är en aktie?

Promenerar Sverige i riktning Sydafrika? Tyvärr är jag skeptisk till utvecklingen i Sverige. Man kan kanske säga att vi rör oss i riktningen Sydafrika mirakel Zuma-perioden, vilket inte är positivt. Samt det på egen hand, i ett kombination av missriktad godhetsiver och sällan skådad inkompetens. Ämnet går utanför det rena investerarperspektivet, men jag har besvärligt att bortse från min motvilliga tro.

300301302303304305306307308

Leave a Reply

Back to top button