Spelberoende är en högaktuell diagnos

Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, som är mycket aktuellt i Sverige i dag. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Den psykiatriska samsjukligheten är omfattande och suicidrisken förhöjd. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari skyldiga att erbjuda utredning och behandling se information på www. Snabbscreening utförs med evidensbaserade verktyg och kräver inte specialistkompetens. Huvudsaklig behandling är KBT. Behovet av effektivt implementeringsarbete och vidare forskning är stort. Hasardspelsyndrom, ofta kallat spelberoende på engels­ka »gambling disorder«har tidigare benämnts spelmani och tillhört impulskontrollstörningarna men är nu sedan klassificerat som ett beroendesyndrom.

Våra andra webbplatser

Spelberoendebehandling Alfagruppen Vad är spelberoende Spelberoende är ett starkt beroendetillstånd som gör att den drabbade har svart att avsyna sin lust att spela om deg. Olika beroendeformer ger samma effekter gällande hjärnan oavsett om det rör sig om spel, narkotika eller alkohol. När man intar en drog eller gör en handling spel aktiveras hjärnans belöningssystem och frigör signalsubstansen dopamin, vilket skapar en känsla av välbefinnande. Vissa väljer att kalla det kick. Dessa positiva minnesbilder etsas fast i storhjärnbarken samt minnet av tillfredsställelsen gör att ni vill upprepa handlingen igen och upprepa.

Referenser

Inom beslutet om licens ska det anges hur många turneringar som får tillhandahållas och på vilken plats spelet tillåts ske. Antalet spelare får då uppgå till högst 10 personer. Spel gällande fartyg i internationell trafik 1 § Licens att tillhandahålla spel på båt i internationell trafik får omfatta game på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller gällande ett kasino. Internationellt samarbete 1 § Licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap 1 §, förutom licens förut kasino och spel på värdeautomater, därtill spel enligt 7 kap. För sådant samarbete krävs att licenshavarens samarbetspartner inneha tillstånd till motsvarande spel, har domstol att samarbeta internationellt och inte tillhandahåller spel utan nödvändig licens enligt denna lag. Spelombud 2 § För att en licenshavare som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhandahålla game genom spelombud, måste spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten. Licenshavaren ska ansöka försåvitt registrering av spelombudet hos myndigheten.

655656657658659660661662663

Leave a Reply

Back to top button